خانه / علی قرایی

علی قرایی

بهمن, ۱۳۹۲

 • ۳۰ بهمن

  تغییر در مدل حافظه جاوا

  در سال ۲۰۰۴ برای اولین بار این توقع وجود داشت که مدل حافظه جاوا با تمرکز بر همزمانی بازنگری شود. طرفداران open source جاوا می‌خواهند که مدل حافظه جاوا را که رسما بیش از نه سال آپدیت نشده است را نوسازی کنند و بر روی مبحث همزمانی متمرکز شوند.  

 • ۱۳ بهمن

  مصاحبه با آقای پیمان دودانگه، مدرس جاوا در دانشگاه شریف

  یکی از اهداف انجمن جاواکاپ، ترویج آموزش زبان جاوا است. ارائه پیشنهاد و هماهنگی سیلابس برای دروس برنامه‌نویسی در سطح دانشگاه‌های شاخص کشور نیز در چشم‌انداز فعالیت‌های انجمن دیده شده است. در همین راستا، انجمن اقدام به بررسی وضعیت فعلی دروس برنامه‌نویسی در دانشگاه‌های مهم کشور کرده است و از نظرات مدرسان و صاحب‌نظران در این حوزه جویا می‌شود. به همین منظور، انجمن جاواکاپ سلسله مصاحبه‌هایی با مدرسان دروس برنامه‌نویسی …

 • ۸ بهمن

  مصاحبه با خانم شراره علی‌پور – مدرس برنامه‌نویسی جاوا در دانشگاه صنعتی شریف

  یکی از اهداف انجمن جاواکاپ، ترویج آموزش زبان جاوا است. ارائه پیشنهاد و هماهنگی سیلابس برای دروس برنامه‌نویسی در سطح دانشگاه‌های شاخص کشور نیز در چشم‌انداز فعالیت‌های انجمن دیده شده است. در همین راستا، انجمن اقدام به بررسی وضعیت فعلی دروس برنامه‌نویسی در دانشگاه‌های مهم کشور کرده است و از نظرات مدرسان و صاحب‌نظران در این حوزه جویا می‌شود. به همین منظور، انجمن جاواکاپ سلسله‌مصاحبه‌هایی با مدرسان دروس برنامه‌نویسی در …