خانه / محمد خورسندی

محمد خورسندی

آذر, ۱۳۹۵

  • ۱۱ آذر

    مخزن رشته چیست؟

    String Pool مخزنی برای نگهداری رشته‌ها در حافظه Heap است. می‌دانیم که در جاوا برای String یک کلاس خاص وجود دارد که بوسیله عملگر new می‌توانیم شیء‌ای از نوع رشته ایجاد کنیم.  

  • ۳ آذر

    Annotation یا حاشیه‌نگاری در جاوا

    حاشیه‌نگاری در جاوا برای تولید متادیتا استفاده می‌شود.در جاوا حاشیه‌نگاری به صورت مستقیم در اجرای کد نقشی ندارد هرچند برخی از انوع Annotationها می‌توانند برای این منظور استفاده شوند. Annotationها از نسخه ۵ به جاوا اضافه شدند.