خانه / آزمون (صفحه 5)

آزمون

دور نخست آزمون جاواکاپ

دور اول آزمون جاواکاپ صرفاً با موضوع Java SE اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ برگزار می شود. پذیرفته شدگان آزمون جهت کسب موقعیتهای شغلی به شرکتهای متعددی معرفی خواهند. شد. ضمناً از طرف انجمن به نفرات برتر جوایز ارزنده ای اعطا خواهد شد.  

ادامه مطالب