بایگانی های روزانه: خرداد ۱۵, ۱۳۹۶

اقیانوس یک میلیمتری یا دریاچه‌ای عمیق؟

مطلبی که در این نوشتار بیان می‌گردد ذکر تجربیات شخصی است. صحبت بر سر انتخاب‌هاست. انتخاب تخصص و مسیر زندگی کاری. شاید شما به عنوان یک متخصص حوزه‌ی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات هیچ‌گاه با مسائلی که شرح آن‌ها در ادامه می‌آید به شکل یک دغدغه روبرو نشده باشید. خوب است ابتدا دو خاطره در این زمینه را بیان کنم. خاطره‌ی اول: چندین سال قبل با یکی از دوستان فعال در حوزه‌ی نرم‌افزار …

ادامه مطالب