بایگانی های روزانه: خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

صف دوطرفه (تا پایان جلسه چهاردهم)

سطح سوال: متوسط قصد داریم برای راحتی استفاده از واسط Deque چند رفتار پرکاربرد را در یک کلاس utility پیاده‌سازی کنیم. Deque کوتاه‌شده‌ی عبارت Double Ended Queue یعنی صف دوطرفه است. در یک صف یک‌طرفه‌ی عادی، اشیا از یک سر صف وارد شده و از سر دیگر خارج می‌شوند. یعنی اولین شی‌ای که به صف وارد می‌شود، اولین شی‌ای خواهد بود که از سر صف خارج می‌شود (FIFO). در پشته نیز به …

ادامه مطالب