بایگانی های روزانه: خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

مدرسه موش‌ها (تا پایان جلسه ۴ام)

در مدرسه‌ی موش‌ها تعدادی کلاس درس داریم که ظرفیت هر کلاس ۱۰ دانش‌آموز است. فایل MiceSchool.zip را دانلود کرده و دو کلاس Student و Course را مشاهده کنید. در کلاس Course تعدادی متد با بدنه‌ی خالی وجود دارد که شما باید با توجه به توضیحات زیر آن‌ها را پیاده‌سازی کنید: رفتار متد تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام‌کرده در کلاس را برمی‌گرداند. public int getNumOfStudents() آرایه‌ای شامل دانش‌آموزان ثبت‌نام‌کرده را برمی‌گرداند. public Student[] getStudents() …

ادامه مطالب

صف دوطرفه (تا پایان جلسه ۱۴ام)

سطح سوال: متوسط قصد داریم برای راحتی استفاده از واسط Deque چند رفتار پرکاربرد را در یک کلاس utility پیاده‌سازی کنیم. Deque کوتاه‌شده‌ی عبارت Double Ended Queue یعنی صف دوطرفه است. در یک صف یک‌طرفه‌ی عادی، اشیا از یک سر صف وارد شده و از سر دیگر خارج می‌شوند. یعنی اولین شی‌ای که به صف وارد می‌شود، اولین شی‌ای خواهد بود که از سر صف خارج می‌شود (FIFO). در پشته نیز به …

ادامه مطالب