آخرین مطالب

مستندسازی نرم افزار با ویکی

شرکتهای نرم‌افزاری با شعار کاغذزدایی ( paperlessشدن) مشتریان خود را تشویق به استفاده از ابزارهای نرم افزاری برای روان‌سازی فرایندهای کسب و کار می نمایند. اما نگاه به فرایندهای داخلی این شرکتهای نرم­افزاری حکایت رطب خورده و منع رطب را یادآور می‌شود. از مصادیق این رطب خوردگی پایبندی به تولید مستندات کاغذی یا قابل چاپ (print friendly) در قالبهایی مثل word و pdf است. در حالیکه هنوز کارفرمایان و مجریان …

ادامه مطالب

چکیده‌ای درباره جاواکاپ

انجمن جاواکاپ، از طریق برگزاری آزمون، خدمات مختلفی به شرکت‌های فعال در حوزه تولید نرم‌افزار ارائه می‌کند. مهمترین این خدمات، کمک به استخدام برنامه‌نویس و متخصص نرم‌افزاری، و همچنین ارزیابی هدفمند پرسنل شرکت‌ها و مشاوره در جهت ارتقای علمی و فنی ایشان است.  

ادامه مطالب

درباره انجمن جاواکاپ

انجمن جاواکاپ، گروهی است که برای تقویت فعالان حوزه تولید نرم‌افزار مرتبط با جاوا راه‌اندازی شده است. جاواکاپ با کمک به کارآفرینان، کارفرمایان و برنامه‌نویسان در ایران می‌کوشد تا رونق، کیفیت و رضایت بیشتری در حوزه نرم‌افزارهای مبتنی بر جاوا فراهم آید. هدف انجمن جاواکاپ، گسترش کمی و ارتقای کیفی صنعت جاوا در ایران است.  

ادامه مطالب