خانه / برچسب بایگانی :حامی

برچسب بایگانی :حامی

حامیان جاواکاپ

Avan Logo

دبیر و موسس انجمن شرکت مشاوران نرم افزاری اعوان، انجمن مجازی جاواکاپ را در سال ۱۳۹۱ با هدف توسعه کمی و ارتقای کیفی صنعت جاوای ایران تاسیس نمود. این شرکت حامی اصلی فعالیتهای جاری انجمن می باشد. شرکتهای و سازمانهای متعددی به طرق مختلف از فعالیتهای انجمن حمایت نموده اند. حامیان فیلمهای آموزشی شرکت مشاوران نرم افزاری اعوان (دبیر انجمن) مرکز تحقیقات مخابرات حامین آزمون جاواکاپ دور دوم شرکت مشاوران …

ادامه مطالب