خانه / برچسب بایگانی :eclipse

برچسب بایگانی :eclipse

Eclipse یا Android Studio : کدام ابزار برای توسعه ی اپلیکیشن های اندروید مناسب تر است؟

Eclipse_AndroidStudio

Android Studio ابزاری است که توسط شرکت گوگل (Google) مبتنی بر بستر IntelliJ IDEA برای ایجاد اپلیکیشن های اندروید (android applications) ارائه شده است. از طرف دیگر، گوگل برای Eclipse نیز افزونه هایی (Plugins) را ارائه کرده است که از توسعه ی اپلیکیشن های اندروید (android applications) پشتیبانی می کنند.  

ادامه مطالب