خانه / برچسب بایگانی :annotation

برچسب بایگانی :annotation

Annotation یا حاشیه‌نگاری در جاوا

حاشیه‌نگاری در جاوا برای تولید متادیتا استفاده می‌شود.در جاوا حاشیه‌نگاری به صورت مستقیم در اجرای کد نقشی ندارد هرچند برخی از انوع Annotationها می‌توانند برای این منظور استفاده شوند. Annotationها از نسخه ۵ به جاوا اضافه شدند.  

ادامه مطالب