خانه / برچسب بایگانی :anti pattern

برچسب بایگانی :anti pattern

آرزویی برای آرزوهای شما

شما برای آینده خود در حوزه نرم‌افزار چه برنامه‌ای دارید؟ کار صنعتی یا آکادمیک؟ مهم نیست چه آرزویی در سر دارید، مهم این است که در هر موقعیتی که برای خود متصور هستید تلاش کنید بهترین باشید و در پیش‌برد کشور در این حوزه گامی موثر بردارید.  

ادامه مطالب