خانه / برچسب بایگانی :Application Development

برچسب بایگانی :Application Development

تغییر در مدل حافظه جاوا

در سال ۲۰۰۴ برای اولین بار این توقع وجود داشت که مدل حافظه جاوا با تمرکز بر همزمانی بازنگری شود. طرفداران open source جاوا می‌خواهند که مدل حافظه جاوا را که رسما بیش از نه سال آپدیت نشده است را نوسازی کنند و بر روی مبحث همزمانی متمرکز شوند.  

ادامه مطالب