خانه / برچسب بایگانی :codecup

برچسب بایگانی :codecup

اولین دوره مسابقه برنامه‌نویسی آنلاین کدکاپ

کدکاپ یک مسابقه‌ی برنامه‌نویسی است که در سطح کشور برگزار می‌شود و هدف آن ترویج دانش برنامه‌نویس و تشویق افراد مخلتف در جامعه به یادگیری و استفاده‌ی از زبان‌های برنامه‌نویسی است.  

ادامه مطالب