خانه / برچسب بایگانی :control version

برچسب بایگانی :control version

آشنایی با ابزارهای کنترل نسخه و معرفی گیت

گسترش کار گروهی در پیا‌ده‌سازی پروژه‌های نرم‌افزاری و وسعت زیاد پروژه‌ها، مشکلاتی به وجود آورده است که برای مدیریت هرچه بهتر مسائل به وجود آمده ابزارهای کنترل نسخه به کمک توسعه‌دهندگان آمده‌اند. تسلط به این ابزارها یکی از مهارت‌های اساسی برای کار حرفه‌ای در حوزه نرم‌افزار است.  

ادامه مطالب