خانه / برچسب بایگانی :cool code

برچسب بایگانی :cool code

باحال‌ترین کاری که با کدی کمتر از ده خط می‌توان انجام داد

گاهی اوقات می‌خواهیم به بقیه نشان دهیم چقدر برنامه‌نویسی باحال است. ما چون می‌توانیم هرکاری را با آن انجام دهیم، آن را باحال می‌دانیم اما چگونه افراد تازه‌کار یا کودکان را متقاعد کنیم؟  

ادامه مطالب