خانه / برچسب بایگانی :CRC

برچسب بایگانی :CRC

مقدمه‌ای بر طراحی و روش CRC

مشابه هر محصول مهندسی دیگر، نرم‌افزار نیز پیش از تولید نیاز به یک طراحی مهندسی دارد که در آن طرح و نقشه نرم‌افزاری که باید پیاده‌سازی شود توضیح داده ‌می‌شود. مدل‌های متفاوتی در فرایند طراحی به کار گرفته می‌شوند که در این‌‌جا به مدل CRC اشاره می‌کنیم.  

ادامه مطالب