خانه / برچسب بایگانی :data type

برچسب بایگانی :data type

انواع داده‌ها در جاوا

واژه “نوع داده” یا data type به نوعِ داده‌ای که می‌تواند در یک متغیر ذخیره شود اشاره می‌کند. گاهی به زبان جاوا زبان strongly typed گفته می‌شود چرا که وقتی متغیری تعریف می‌شود لزوما باید نوع آن مشخص باشد. پس خوب است برای برنامه‌نویسی صحیح و مدیریت بهتر حافظه تخصیص داده شده به متغیرها، تسلط خوبی به انواع داده داشته باشیم.  

ادامه مطالب