خانه / برچسب بایگانی :database

برچسب بایگانی :database

پایگاه‌داده یا فایل؟ مساله این است…

ذخیره سازی و بازیابی داده در کد، یکی از ملزومات برنامه‌نویسی است. از طرفی به دلیل تعامل با دیسک سخت سرعت این عملیات و کارایی آن اهمیت زیادی پیدا می‌کند. اما سوال اینجاست که کدامیک بهتر است پایگاه داده یا فایل؟  

ادامه مطالب