خانه / برچسب بایگانی :docker

برچسب بایگانی :docker

آشنایی مقدماتی با داکر

داکر (Docker) و به طور کلی Containerها یکی از داغ ترین تکنولوژیهای روز نرم افزار دنیاست که علیرغم سابقه طولانی استفاده در شرکتهایی مانند گوگل، به تازگی به عرصه عمومی نرم افزار راه پیدا کرده است. در این مطلب معرفی اجمالی بر داکر و وبینار آشنایی مقدماتی با آن خواهیم داشت.  

ادامه مطالب