خانه / برچسب بایگانی :documentation

برچسب بایگانی :documentation

پیشنهاداتی برای مستند سازی REST

همانند هر قسمتی از نرم افزار، مستندسازی بخش بسیار مهمی در پیشرفت و بهبود نرم‌افزار به حساب می آید. این زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که شما قصد داشته باشید رابط برنامه‌نویسی برنامه کاربردی (API) REST توسط برنامه‌نویسان شما با کمترین مشکل درک شود. در این جا به برخی روش‌ها برای این منظور اشاره خواهیم کرد.  

ادامه مطالب