خانه / برچسب بایگانی :encapsulation

برچسب بایگانی :encapsulation

آرام باشید و کدتان را پنهان کنید: مخفی‌سازی کد

مخفی‌سازی کد یا encapsulation یک راه‌حل کلیدی برای حفظ تمیزی و قابلیت استفاده مجدد آن است. در این مطلب راهنمایی‌های با توجه به اصل تک مسئولیتی بودن و پنهان کردن وضعیت ارائه می‌گردد.  

ادامه مطالب