خانه / برچسب بایگانی :executive

برچسب بایگانی :executive

چکیده‌ای درباره جاواکاپ

انجمن جاواکاپ، از طریق برگزاری آزمون، آموزش جاوا و ارائه فرصت های شغلی مختلفی به شرکت‌های فعال در حوزه تولید نرم‌افزار ارائه می‌کند. مهمترین این خدمات، کمک به استخدام برنامه‌نویس و متخصص نرم‌افزاری، و همچنین ارزیابی هدفمند پرسنل شرکت‌ها و مشاوره در جهت ارتقای علمی و فنی ایشان است.  

ادامه مطالب