خانه / برچسب بایگانی :finally

برچسب بایگانی :finally

در صورتی که Null ندارید از Finally استفاده کنید.

با بازنگری در کدهای مربوط به نسخه‌های قبلی جاوا ۷ خطا “try/finally” را می‌توان مشاهده نمود. در این جا نحوه مدیریت منابع non-AutoCloseable و نحوه باز و بسته کردن صحیح آن‌ها را مورد توجه قرار خواهیم داد.  

ادامه مطالب