خانه / برچسب بایگانی :future

برچسب بایگانی :future

دعوت به تبادل نظر: آینده زبان برنامه‌نویسی جاوا چیست؟

انسان‌ها همواره دوست دارند در مورد اتفاقاتی که در آینده رخ ‌می‌دهد پیش‌بینی کنند. اطلاع از آینده یک تکنولوژی می‌تواند در تصمیمات امروز ما تاثیرات مفیدی داشته باشد. باتوجه به دیربازده بودن صنعت تولید نرم‌افزار یک پیش‌بینی صحیح در مورد آینده زبان‌برنامه‌نویسی در سیاست‌های امروز افراد و شرکت‌ها و در موفقیت‌های آینده آنان می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد.  

ادامه مطالب