خانه / برچسب بایگانی :hashing

برچسب بایگانی :hashing

نحوه کارکرد الگوریتم‌های درهم‌سازی

اگر رمزنگاری رو به بدن انسان تشبیه کنیم، الگوریتم درهم‌سازی در نقش قلب آن خواهد بود. اگر رمزنگاری یک ماشین باشد، الگوریتم درهم‌سازی موتور آن خواهد بود. اگر رمزنگاری یک فیلم سینمایی باشد، الگوریتم درهم‌سازی ستاره آن فیلم خواهد بود. اگر رمزنگاری منظومه شمسی باشد، الگوریتم درهم‌سازی خورشید خواهد بود. خیلی خب، احتمالا زیاده‌روی کردیم اما حتما متوجه منظورمون شدید. درسته؟ قبل از اینکه بفهمیم «الگوریتم درهم‌سازی» چیست، چرا هست …

ادامه مطالب