خانه / برچسب بایگانی :javazone

برچسب بایگانی :javazone

مرگ جاوا

جاوای شوم، بایت کد شبیه کومونیسم است. این یک ویروس است. ما جاوا را خاموش می‌کنیم. دکمه‌ای وجود دارد که می‌تواند این‌ کار را بکند. مجموعه‌ای از این وقایع را در ویدیویی که JavaZone آماده کرده‌است ببینید.  

ادامه مطالب