خانه / سجاد جعفری

سجاد جعفری

بهمن, ۱۳۹۷

  • ۳ بهمن

    آشنایی با Lombok

    Lombok ابزاری است که اخیرا توسط توسعه‌دهندگان جاوا به میزان زیادی استفاده می‌شود و کسانی که از این ابزار استفاده می‌کنند، پس از مدتی، کد زدن بدون Lombok را نمی‌توانند تصور کنند.