خانه / برچسب بایگانی :antipattern

برچسب بایگانی :antipattern

پادالگوی Primitive Obsession

با توسعه تدریجی کد در گذر زمان، کدها بو می‌گیرند. کدهایی که به خوبی آغاز می‌شوند بعد از چند تصحیح و نگهداری در شرایطی که بهبود جدی در طراحی نداشته باشد یا به عبارتی Refactor نشده باشد، وارد روند نزولی می‌شوند.  

ادامه مطالب

استفاده از الگوهای برنامه نویسی در چه شرایطی مفید و در چه شرایطی مضر است؟!!

برگرفته از http://www.123rf.com/

مطابق با تعریف ارائه شده در [۱]، “الگوها راه حل های اثبات شده برای حل مشکلات تکرارشونده در یک زمینه ی خاص هستند”. در حوزه ی مهندسی نرم افزار، الگوها (Patterns) در مراحل مختلف ایجاد نرم افزار (از جمله تحلیل، طراحی، و کدزنی) قابل استفاده هستند.  

ادامه مطالب