خانه / برچسب بایگانی :cohesion

برچسب بایگانی :cohesion

آرام باشید و کدتان را پنهان کنید: مخفی‌سازی کد

مخفی‌سازی کد یا encapsulation یک راه‌حل کلیدی برای حفظ تمیزی و قابلیت استفاده مجدد آن است. در این مطلب راهنمایی‌های با توجه به اصل تک مسئولیتی بودن و پنهان کردن وضعیت ارائه می‌گردد.  

ادامه مطالب

cohesion چیست؟

در شئ‌گرایی دو ملاک اصلی ارزیابی ماژول‌های پیش‌بینی شده، coupling و cohesion (همبستگی) هستند. در این مطلب در مورد coupling توضیح داده شد که معیاری برای سنجش وابستگی ماژول‌هاست و در ادامه با همبستگی که میزان یکپارچه بودن یک ماژول منفرد را بررسی می‌کند و سطوح مختلف آشنا می‌شویم.  

ادامه مطالب