خانه / برچسب بایگانی :IOT

برچسب بایگانی :IOT

فصل بعدی؛ اولین رویداد حضوری استارتاپ اینترنت اشیاء

طبق گزارش موبایل ویژن (۲۰۱۴): به طور میانگین هر ساله در حدود ۴۰ درصد به آمار جامعه جهانی توسعه دهندگان اینترنت اشیاء افزوده می شود. در سال ۲۰۱۵ جمعیت IoT developer بیش از هشتصد هزار نفر بوده است و پیش بینی می شود این رقم به ۴٫۵ میلیون توسعه دهنده تا سال ۲۰۲۰ برسد.  

ادامه مطالب