دانستنی‌ها

انواع داده‌ها در جاوا

واژه “نوع داده” یا data type به نوعِ داده‌ای که می‌تواند در یک متغیر ذخیره شود اشاره می‌کند. گاهی به زبان جاوا زبان strongly typed گفته می‌شود چرا که وقتی متغیری تعریف می‌شود لزوما باید نوع آن مشخص باشد. پس خوب است برای برنامه‌نویسی صحیح و مدیریت بهتر حافظه تخصیص داده شده به متغیرها، تسلط خوبی به انواع داده داشته باشیم.

نوع داده (data type) چیزی است که در مورد

 • موقعیت حافظه و محدوده داده‌ای که می‌تواند در آن مکان قرار گیرند،
 • عملیات‌های مجاز که روی آن موقعیت می‌توانند انجام شوند،
 • نوع نتیجه‌ای که از یک عبارت بیرون می‌آید،

اطلاعات در اختیار ما قرار می‌دهد.

هر کلمه‌ کلیدی که چنین اطلاعات و معنی در اختیار قرار دهد، به عنوان نوع داده شناخته می‌شود. جاوا دسته‌بندی متفاوتی از انواع داده فراهم می‌کند.

انواع داده‌های اولیه، نوع داده‌هایی هستند که از قبل توسط زبان برنامه‌نویسی به منظور ذخیره یک مقدار واحد تعریف شده‌اند.

براساس نوع و محدوه داده، انواع داده اولیه به ۸ نوع تقسیم می‌شوند:

۱. دسته اعداد صحیح Integer

این دسته برای ذخیره اعداد مثبت یا منفی بدون رقم اعشار به کار می‌روند. در این دسته ۴ نوع داده اولیه وجود دارد که سایز حافظه آن‌ها متفاوت است. همه این ۴ نوع داده برای ذخیره داده یکسانی به کار می‌روند اما محدوه آن‌ها متفاوت است. این چهار نوع مختلف باعث می‌شود حافظه به طور کارا و بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

 1.  byte
 2. short
 3. int
 4. long

نوع داده byte

 سایز  ۱ بایت معادل ۸ بیت
مقدار مینیمم  -128 = -27
مقدار ماکزیمم 127 = 27 – 1
 مقدار پیش فرض  0

مثال از نوع داده بایت

package com.instanceofjava; Class ByteDemo {  public static void main(String[] args) {  byte x=10; byte y=20;   byte z= (byte) (x+y);  System.out.println(z);  } }

خروجی

 30

نوع داده short

 سایز  ۲ بایت
مقدار مینیمم  -32768 = -215
مقدار ماکزیمم 32767 = 215 – 1
 مقدار پیش فرض  0

مثال از نوع‌داده short

package com.instanceofjava; Class ShortDemo {  public static void main(String[] args) {  short x=10; short y=20;   short z= (short) (x+y);  System.out.println(z);  } }

خروجی

30

نوع داده int

 سایز  ۴ بایت
مقدار مینیمم  -2147483648 = -231
مقدار ماکزیمم 2147483647 = 231 – 1
 مقدار پیش فرض  0

مثال از نوع داده int

package com.instanceofjava; Class IntDemo {  public static void main(String[] args) {  int x=10; int y=20;   int z=x+y;  System.out.println(z);  } }

خروجی

30

نوع داده long

 سایز  ۸ بایت
مقدار مینیمم  -9,223,372,036,854,775,808 = -263
مقدار ماکزیمم 9,223,372,036,854,775,807 = 263 – 1
 مقدار پیش فرض  0

مثال از نوع داده long

package com.instanceofjava; Class LongDemo {  public static void main(String[] args) {  long x=109876677777l; long y=20666677766l;  long z=x+y;  System.out.println(z);  } }

خروجی

130543355543

۲. دسته اعداد اعشاری Floating point

این دسته برای ذخیره اعدادی که یا +VE (مثبت) یا -VE (منفی) با رقم اعشار هستند به کار می‌رود. در دسته اعداد اعشاری دو نوع داده با سایزهای متفاوت داریم که float و double هستند.

هر دو این‌ها برای ذخیره کردن داده یکسانی به کار می‌روند اما محدوده اعداد آنان متفاوت است.

نوع داده float

 سایز  ۴ بایت
مقدار مینیمم 1.4e-45
مقدار ماکزیمم 3.4e38
 مقدار پیش فرض  0.0f

مثال

package com.instanceofjava; Class FloatDemo {  public static void main(String[] args) {  float x=231231.0031f; float y= 53423423434.43231f;  float z= x+y;  System.out.println(z);  } }

خروجی

5.3423653E10

نوع داده double

 سایز  ۸ بایت
مقدار مینیمم  4.9e-324
مقدار ماکزیمم 1.8e308
 مقدار پیش فرض  0.0d

مثال

package com.instanceofjava; Class DoubleDemo {  public static void main(String[] args) {  double x=231231.0031f; double y= 53423423434.43231f;  double z= x+y;  System.out.println(z);  } }

خروجی

5.342365466543541E10

۳. دسته کاراکتر Character

این دسته برای ذخیره کردن یک کاراکتر تنها به کار می‌رود. یک کاراکتر می‌تواند توسط یک حرف الفبا، یک رقم یا نمادهای خاص نمایش داده شود.

نوع داده char

 سایز  ۲ بایت
مقدار مینیمم  0
مقدار ماکزیمم 65535
 مقدار پیش فرض  ”

مثال جاوا از نوع داده char

package com.instanceofjava; Class CharDemo {  public static void main(String[] args) {  char a='a'; System.out.println(a);  } }

خروجی

a

۴. دسته Boolean

نوع داده boolean برای نمایش یک بیت اطلاعات به کار می‌رود. تنها دو مقدار true و false می‌تواند بگیرد. مقدار پیش فرض آن نیز false است.

 سایز  ۱ بیت
مقادیر ممکن true, false
مقدار پیش فرض  false

مثال

package com.instanceofjava; Class BooleanDemo {  public static void main(String[] args) {  boolean x = false; System.out.println(x);  } }

خروجی

false

منبع:

http://www.instanceofjava.com/2016/03/data-types-in-java-examples.html

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا